Biểu mẫu

A. BỘ QUY TẮC BẢO BẢO HIỂM TAI NẠN Đây là Quy tắc Bảo hiểm tai nạn dành cho những khách hàng cá nhân có yêu cầu tham gia bảo hiểm. Xin vui lòng kiểm tra và đọc kỹ để chắc chắn rằng Quý khách hàng đã hiểu toàn bộ các nội dung được quy […]

XEM THÊM
Thủ tục yêu cầu bồi thường

Phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe (bắt buộc): Theo Quy định của Bộ Tài chính     Xem thông tin chi tiết tại đây: Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự  *      * Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC  ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính     Phí bảo hiểm vật […]

XEM THÊM
Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm Trách nhiệm dân sự của chủ xe (bắt buộc): Theo Quy định của Bộ Tài chính     Xem thông tin chi tiết tại đây: Biểu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự  *      * Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC  ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính     Phí bảo hiểm vật […]

XEM THÊM
Bảo An Gia Đình Việt

Thông tin sản phẩm Bảo An Gia Đình Việt – sản phẩm bán chéo chuyên nghiệp đầu tiên của Bảo hiểm Bảo Việt được phân phối duy nhất qua kênh tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ. Với sản phẩm bảo hiểm Bảo An Gia Đình Việt, người tham gia bảo hiểm phải đang hoặc bắt […]

XEM THÊM