Biểu phí bảo hiểm tai nạn

Phí bảo hiểm/năm : Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn.

Cụ thể ibaoviet.vn sẽ tính phí 1 số gói mà khách hàng hay lựa chọn nhất để cho quý khách hàng tham khảo.

Đặc điểm nổi bật về phí của Bảo Việt: Mức phí áp dụng chung cho các mức trách nhiệm đều là 0.28% x STBH (Số tiền bảo hiểm) và mức phí này đang là mức phí tốt nhất trên thị trường. Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ chi tiết nhất.

A/ Một số gói bảo hiểm tai nạn cơ bản:

Gói bảo hiểm Mức phí Mức trách nhiệm tối đa
Gói 1 56.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ
Gói 2 112.000 VNĐ 40.000.000 VNĐ
Gói 3 168.000 VNĐ 60.000.000 VNĐ
Gói 4 224.000 VNĐ 80.000.000 VNĐ
Gói 5 280.000 VNĐ 100.000.000 VNĐ

Lưu ý: 

1/ Mức trách nhiệm và phí đóng quý khách hàng có thể tùy chọn và tỷ lệ phí là 0.28%. Ví dụ quý khách hàng muốn mua mức trách nhiệm 100tr thì phí sẽ là 100.000.000 VNĐ x 0.28% = 280.000 VNĐ

2/ Trường hợp tham gia bảo hiểm bằng ngoại tệ, số tiền bảo hiểm được quy đổi tương đương theo tỷ giá hiện hành.

B/ Số tiền bảo hiểm

– Số tiển bảo hiểm cơ bản: Từ 1.000.000 đ đến 30.000.000 đ/người/vụ.

– Số tiền bảo hiểm đặc biệt: Từ trên 30.000.000đ đến 100.000.000đ/người/vụ

Trường hợp tham gia bảo hiểm bằng ngoại tệ, số tiền bảo hiểm được quy đổi tương đương theo tỷ giá hiện hành.

Biểu phí bảo hiểm tai nạn
5 (100%) 1 vote

Please follow and like us: